Vilda Vatrt je náš Trainer, ale také velký cestovatel

A o svoje cestovatelské zážitky (nejen) během služebních cest do Brazílie se podělil v rubrice Host studia v Českém rozhlasu Hradec Králové.

 

Host ve studiu (19.10.2015 08:35) - Cestovatel Vilém Vatrt pozval Jakuba Schmidta i posluchače do Brazílie

Vilda Vilda v Brazílii