Úspěšná certifikace ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001

Jako každý rok naše firma obhájila svou pozici leadera v oblasti kvality a bezpečnosti našich produktů a služeb získáním certifikátu ISO 9001ISO 27001. GMC R&D věnuje rovněž pozornost ochraně životního prostředí a úspoře energií - důkazem je nově certifikát potvrzující naši shodu s ISO 14001.

Audity