GMC získalo dotaci na inovační voucher

(22. 5. 2012)

GMC získalo dotaci z rozpočtu Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje na projektovou žádost o Inovační voucher s názvem „Průzkum možností nasazení virtualizačních technologií“. Na tomto projektu GMC úzce spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, která zpracuje analýzu problematiky a specifik prostředí vývojového a implementačního prostředí. Univerzita pro GMC dále vypracuje studii, jež objasní, jaké softwarové technologie a jaké hardwarové prostředky je vhodné a efektivní začít využívat. Studie bude podložena výsledky provedených měření, navrhne metodiku jejich vyhodnocení a provede i samotné vyhodnocení.

Získání dotace a spolupráce s Univerzitou je pro GMC velmi cenná - díky analýze současného stavu a návrhu efektivního řešení do budoucna očekává úsporu finančních prostředků.

Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Logo Královéhradecký kraj