GMC je „Nejzdatnější firmou regionu“

(20. 10. 2011)

Naše společnost přijala nabídku Asociace firemních sportů a zúčastnila se sportovního klání firem z východních Čech - Hradubických sportovních firemních her . Se svými 36 účastníky jsme se stali nejpočetnějším firemním týmem a v 10 disciplínách, ve kterých mělo GMC své zástupce, se nám podařilo obsadit 7 prvních míst, 5 druhých míst a 3 třetí místa. Toto skvělé umístěné nám tak pomohlo k celkovému vítězství mezi firmami a k získání titulu „Nejzdatnější firma regionu“.