Excellence Award pro GMC za e-learningový systém

Dne 24. 10. 2013 proběhla v Londýně user konference Next Steps 2013, kterou pořádá společnost NetDimensions (dodavatel našeho Learning Management Systemu). GMC na ní byla udělena Excellence Award "for Best use of NetDimensions Talent Suite for Integrating Learning and Performance". Toto ocenění jsme získali především za práci s komplexním kompetenčním modelem našich zaměstnanců a za inovativní přístup k tvorbě školících materiálů.

Ocenění NetDimensions

Ocenění nás velmi těší a je pro nás o to hodnotnější, že GMC patří (s 850 uživateli z řad zaměstnanců a našich zákazníků) k menším zákazníkům. NetDimensions má v současnosti okolo 380 zákazníků a přes 2,8 milionu uživatelů.

E-learningový portál společnosti GMC obsahuje v tuto chvíli přes 70 kurzů umožnujících více než 500 hodin studia. Tyto kurzy jsou rozděleny do přibližně 80 pracovních profilů a 100 kompetencí tak, aby dobře reflektovaly potřeby konkrétních zaměstnaneckých pozic.

Ocenění je velkým uznáním za kvalitní práci celému týmu Training Center GMC. Zvláštní poděkování pak patří našemu školiteli Milanu Šimůnkovi, který GMC na konferenci reprezentoval.