Best Employers Česká republika 2012

(23. 11. 2012)


Ocenění Best Employers 2012Studie Best Employers, kterou pořádá společnost AON Hewitt Česká republika,  posuzuje zaměstnavatele na základě tří aspektů - názorů jejich vlastních zaměstnanců, personálních politik společnosti a pohledu jejich nejvyššího vedení.  Nejsou brány v potaz ekonomické ukazatele, ale především míra motivovanosti zaměstnanců, důvěryhodnost vedení, kultura vysoké výkonnosti, atraktivita zaměstnavatele a udržitelnost činnosti, kterou se zaměstnavatel zabývá.

Studie se letos zúčastnilo 59 společností, pouze 14 však splnilo náročná kritéria. Je nám ctí, že se naše společnost umístila v této elitní skupině zaměstnavatelů na 12. místě .

Další detailní informace o studii a letošním ročníku jsou uvedeny na  www.bestemployers.cz

Předání ocenění BE 2012 Předání ocenění BE 2012